ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

യൂത്ത് ഇന്ത്യ ബഹ്റൈനു പുതിയ സാരഥികള്‍: പ്രസിഡന്റ്‌- സിറാജ് പള്ളിക്കര, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌- ഫസല്‍ ഇ കെ, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി-മൂസ കെ ഹസന്‍, അസി.സെക്രട്ടറി - മുര്‍ശാദ് വി എന്‍.

Wednesday, July 27, 2011

ആര്ത്തിക്ക് വലയെറിയുന്ന വിപണി സൂത്രങ്ങള്‍ .ആര്ത്തിക്ക് വലയെറിയുന്ന വിപണി സൂത്രങ്ങള്‍ എന്ന ശീര്‍ഷകത്തില്‍ യൂത്ത്‌ ഇന്ത്യ നടത്തിയ ചര്‍ച്ച സദസ്സില്‍ നിന്ന്....

No comments:

Post a Comment